Wat is remedial teaching (RT)?

Bij sommige kinderen verloopt het leren minder makkelijk dan bij anderen. Aan hun inzet ligt dat meestal niet. Toch lukt het hen maar niet om lezen, rekenen, schrijven en/of spelling goed onder de knie te krijgen. Dan komt u al snel uit bij een remedial teacher (ook wel RT’er genoemd). Maar wat is een remedial teacher nu eigenlijk?

Een RT’er is iemand die extra uitleg geeft (in de volksmond ook wel bijles genoemd) en hulp biedt aan kinderen met bepaalde leer- en/of gedragsmoeilijkheden. De remedial teaching is afgestemd op de specifieke hulpvraag van kinderen en richt zich op individuele ondersteuning. Dit kan zijn bij kinderen bij wie het leren niet naar verwachting verloopt of wanneer u als ouder het idee heeft dat er meer in uw kind zit dan eruit komt. Ook kan het zijn dat uw kind door bijvoorbeeld ziekte of andere omstandigheden een periode minder van school heeft kunnen volgen en daardoor een achterstand heeft opgelopen.

Wat doe ik precies?

Bij Kind in Ontwikkeling ben ik er om uw kind te helpen met lezen, rekenen, schrijven en/of spelling. Allereerst neem ik een onderzoek af voor het vakgebied waar uw kind voor komt. Naar aanleiding van dit onderzoek breng ik in kaart welke vaardigheden uw kind al wel en welke vaardigheden uw kind nog niet beheerst. Op deze manier kan ik gericht werken aan de vaardigheden die uw kind nog niet beheerst om zo aan te sluiten bij de ontwikkeling van uw kind.

Elk kind is anders en uniek!

Het doel van remedial teaching bij Kind in Ontwikkeling is dat uw kind zo min mogelijk hinder ondervindt van de leerproblemen, gemotiveerd blijft, succes ervaart en plezier beleeft aan het leerproces.

Hoe ga ik te werk tijdens lessen?

Als uw kind naar een les komt, krijgt het echt 1-op-1 begeleiding in mijn praktijk in Zwijndrecht. Ik ben er op dat moment enkel en alleen voor uw kind. We gaan tijdens de remedial teaching aan de slag met de vaardigheden die uw kind nog niet beheerst. Ik geef eerst uitleg, maar vervolgens gaan we die vaardigheid toepassen in spelletjes, door te bewegen en op de computer/tablet (het huiswerk). De tijd die uw kind bij mij is, is effectieve lestijd. Dat betekent dat voorbereidingen, evaluaties, aanpassen van handelingsplannen, communicatie met ouders, etcetera buiten deze lestijd vallen!

Online beveiligde omgeving

Wanneer uw kind bij mij start, zal ik voor hem/haar een account aanmaken in de online beveiligde omgeving. Naast communiceren met mij kunnen u en uw kind hier het volgende zien:

  • het onderzoeksverslag
  • het ontwikkelingsrapport
  • handelingsplannen
  • evaluaties
  • het huiswerk
  • terugkoppelingen over de les

Mag ik uw kind helpen?!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *